SPR分子間相互作用儀資料


GE BIACORE X100 简易操作指南
https://pan.baidu.com/s/1Ab7n0HRACKJhiHj_BpLU8w

GE Biacore实验方法设计及案例分享
https://pan.baidu.com/s/1Hx3q0RImfg4goe2pmML5pw

GE Biacore X100使用教程-视频 (2019.05.17-18有效)
https://pan.baidu.com/s/1JnoeEzsa-TETQDP86vrzFQ

文件提取碼詳詢儀器管理員